Yukarı Çık

E-Mail
info@kockumsonicstr.com

Sonic Kavram | Sonic Temizleme Sistemleri

Sonic Kavram Nedir?

Akustik Dalga fiziğinin özel bir bölümüdür. Ayrıca kapalı bir yerde sesin duyulma ve dağılma tarzına ve bunu incelemeye denir.

Akustik kelimesi Yunanca kökenlidir. Orta çağı tanımlayan düşünsel bir uyku döneminden sonra, akustiğin bir bilim olarak değerinin anlaşılması, Golites, Da Vinci, Newton ve Laplace’in önemli katkılarıyla tekrar başladı fakat yetersizdi. Şimdiye kadar ki anlayış ve bilgi artışıyla, akustik 3 özel kapsamda öğretilerle gelişmeye başladı.

Ses; Infrasonic –Audiosonic ve Ultrasonic olarak 3 bölümde incelenmektedir.

Infrasonic-Audiosonic-Ultrasonic

20HzSesli aralık 20kHz
infrasonik   audiosonic ultrasonik 
İnsan kulağının en çok hassas olduğu
400 Hz - 6,000Hz 
Akustik Temizleyici Aralığı
10 HzINFRASONIC30Hz
170HzAUDIOSONIC360Hz

SES; Ses havada ki basınç değişimi nedeni ile oluşmaktadır. Ses, nesnelerin titreşiminden meydana gelen ve uygun bir ortam içerisinde (hava, su vb.) bir yerden başka bir yere, sıkışma ve genleşmeler şeklinde ilerleyen bir dalgadır.

Fiziksel boyutta ses, gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir. Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşur. Dolayısıyla ses, bir basınç dalgasıdır.

SESİN ŞİDDETİ; Sesin havada yayılırken oluşturduğu dalganın yoğunluğunun niceliğidir. Bir sesin şiddeti, ses dalgasının genliğiyle doğru orantılıdır. Sesin şiddeti arttıkça, direnebileceği süre artar. Yani ses daha uzağa yayılabilir. Ses şiddetinin birimine desibel denir.

SESİN FREKANSI; Sesin bir frekansı, boyu, periyodu ve hızı bulunmaktadır. Sesin birim zamandaki (genellikle saniye) titreşim sayısına "frekans" denir. Birimi ise Hertz (Hz)dir. Dalga boyu, bir ses dalgasının oluşması için sesin aldığı yoldur. Sesin hızı normal koşullarda; havada 340, tahtada 4000-6000, suda 3000-5000, çelikte ise 8000 m/s dir. Ses boşlukta yayılmaz. Çünkü titreşen bir cismin sıkışıp genleşmesine yol açabilecek atom ya da molekül gibi tanecikler yoktur.

REZONANS; Fizikte rezonans, birbiriyle ilişkili küçük kuvvet ve etkilerin toplanması sonucunda daha da büyük etkiler yaratmasına denir. Daha başka bir ifade ile Rezonans teknik olarak “genliğin sonsuza gitmesi” şeklinde açıklanır. Periyodik bir etkinin altında olan sistemde salınımlar olduğunu biliriz. Salınımlar esnasında sistemin normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarına genlik denir. Bu salınımlar eğer sistemin doğal frekansına eşit olursa, sistemin genliği sonsuza dek artma eğilimi gösterir; bu olaya rezonans denir. Titreşimin yaratmış olduğu Salınımlar Cismin doğal frekansına eşit olduğunda, cisim artan genliğe ve bunun neden olduğu gerilime dayanamayarak yıkılır. Rezonansa uğrayan bir nesnenin zarar görmemesi mümkün değildir. Fakat nesnenin rezonansa girmesi alınacak önlemlerle engellenebilir.

TÜRBÜLANS; Bir sıvının ya da gazın hareket halindeki düzensizliğidir. Akışkan dinamiklerde, türbülans veya türbülanslı akışı, kaotik, stokastik özellik değişimleriyle tanımlanmış bir akış rejimidir. Bu uzay ve zamanda düşük moment difüsyon, yüksek moment konveksiyon, ve hızlı basınç ve hız varyansyonları içerir. Türbülanslı olmayan akışa katmanlı akış denir. Türbülans, modern bakış açısı ile her ölçek düzeyinde ortaya çıkan düzensizlik olarak tanımlanır