Yukarı Çık

E-Mail
info@kockumsonicstr.com

Hava Isıtıcılar (Luvo) | Sonic Temizleme Sistemleri

Hava ısıtıcılarında yakma havası duman gazları ile ısıtılarak, yakıt tasarrufu ve ocakta daha iyi yanma sağlanır. Havanın her 50°C fazladan ısıtılması, yakıtta %2.5 tasarruf sağlar. Hava Isıtıcıları, ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkarak bacaya verilen duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümünü geri kazanmak amacıyla kullanılırlar. Geri kazanılan bu ısı, kazanda yakma havası olarak kullanılan taze havaya verilebileceği gibi, tesiste ısıtma, pişirme, kurutma , vb. amaçlar için kullanılacak havaya da verilebilir. Bir hava ısıtıcısında, kazanda yakılan yakıt cinsine bağlı olmakla birlikte 200°C ve daha büyük duman gazı sıcaklıklarından ekonomik olarak yararlanmak olanaklıdır.

Isı, buhar veya güç üretim tesislerinde hava ısıtıcısı kullanılmasıyla sağlanacak yararlar şunlardır :

  • Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %7 arasında verim artışı sağlanır.
  • Sağlanan verim artışına bağlı olarak, aynı kapasite için daha az yakıt harcanması veya aynı miktarda yakıt harcamı için daha fazla ısı üretimi gerçekleşir.
  • Özellikle orta ve büyük kapasiteli katı yakıtlı kazanlarda yakma havası olarak ön ısıtılmış sıcak havanın kullanılması ocak sıcaklığını, buna bağlı olarak yanma verimini ve duman gazlarının radyasyon verimi yükseltir. Ayrıca konstrüksiyonlarının basit, temizliklerinin kolay yapılabilmesi ve yatırım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle orta ve büyük kapasiteli katı yakıtlı ön ocaklı kazanlarda hava ısıtıcısı kullanılması özellikle tavsiye edilir.

Hava Isıtıcısı Uygulama Alanları( Geri Kazanılan Isının Kullanım Alanları )

Buhar, Kaynar Su ve Kızgın Yağ Kazanlarında

  • Kazan yakma havasının ön ısıtılmasında,
  • Kazan dairesine yakın bir mahallin ısıtılmasında,
  • Tesiste ısıtma, pişirme, kurutma , vb. amaçlar için kullanılacak sıcak havanın ön ısıtılmasında veya ısıtılmasında. Bir hava ısıtıcısında geri kazanılabilecek ısının büyüklüğü, kazan duman gazı çıkış sıcaklığına bağlı olduğu gibi duman gazının hava ısıtıcısından çıkış sıcaklığına da bağlıdır.

Hava ısıtıcısına giren ve çıkan duman gazları sıcaklıkları farkı ne denli büyük olursa geri kazanılan ısı, dolayısıyla verim artışı da o denli büyük olur. Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı, kazanın çalışma rejimine, kazanın bünyesel verimine, kazan-brülör uyumuna ve yakıt cinsine bağlı olarak belli bir büyüklükte olur. Hava ısıtıcısı gaz çıkış sıcaklığını ise, kullanılan yakıtın cinsi ve ısının aktarılacağı akışkanın çalışma koşulları belirler.

Ekonomizör’de olduğu gibi , havahava ısıtıcılarında da duman gazları bir miktar daha soğutularak hem daha fazla yakıt ekonomisi, hemde yakma havasının ısıtılması ile ocakta daha iyi bir yanma sağlanır. Yaklaşık olarak havanın 50 oC fazladan ısıtılması , yakıt ta %2,5 değerinde bir ekonomi sağlar. Hava ısıtıcıları pratik olarak bütün toz kömür yakan ocaklarda iyi bir yanma için, hava 150 ile 320 oC arasında ısıtılmalıdır.

Hava Isıtıcılar
Hava Isıtıcılar

Havadaki ısı taşınım katsayısının suya göre daha kötü olması nedeniyle, hava ısıtıcıların yüzeyleri ekonomizörlere göre daha fazla, kül oluşumuna maruz kalmaktadır. Bazen bu kül oluşumları hava ısıtıcıların dezavantajlarını oluşturur. Sıcak hava içine karışabilen yanıcı tozlar tutuşarak önemli tahribat yapabilir. Bu nedenle hava ısıtıcıların oluşan kül yoğunluklarından bertarafı daha önem arz etmektedir. Sık periyodlar içerisinde bu oluşumların Sonic Kurum Üfleyiciler tarafından bertaraf edilmesi oldukça kolaydır.

Geçmiş Kurulum:

Gorgas buhar santrali, Kockum Sonics Sonik Kornalar tip IKT230/170 ile donatılmış bir adet Ljungstroem döner hava önısıtıcıya sahiptir.

Kül birikimi ile ilgili geniş çaplı sorunlar, havaön ısıtıcı üzerindeki fark basıncının kabul edilene göre dahafazla ve daha hızlı yükselmesine neden olmuştur. 2 adet IKT230/170'in hem gaz hem de hava girişi kenarlarına montesi,artan fark basıncı ile sorunları çözmüştür.Hava ısıtıcının içerisinden kurulum

Hava Isıtıcılar
Hava Isıtıcılar

Döner hava ön ısıtıcılar 1 rpm hıza sahiptirler. çizimde, 9m (29') çapına sahip bir hava ön ısıtıcının tahmini temizleme alanını göstermektedir.Grafik, KockumSonicsSonik Korna tip IKT 230/170 kullanılarak Hava ısıtıcı üzerindeki fark basıncının kabul edilebilir bir seviyede tutulabileceğini göstermektedir. Sonik Kornaların hava girdisi kapatıldığında fark basıncı hızla artmıştır.

Hava Isıtıcılar

Grafik, KockumSonicsSonik Korna tip IKT 230/170 kullanılarak Hava ısıtıcı üzerindeki fark basıncının kabul edilebilir bir seviyede tutulabileceğini göstermektedir. Sonik Kornaların hava girdisi kapatıldığında fark basıncı hızla artmıştır.

Hava Isıtıcılar

Kockum Sonics – Proseslerinize Değer Katalım...