Yukarı Çık

E-Mail
info@kockumsonicstr.com

Temel Teorisi Nedir? | Sonic Temizleme Sistemleri

Temel ilkesi gaz akımında veya uzayda asılı durmakta olan parçacıkları birbirlerine bağlanmaya ve yüzeyleri kaplamaya zorlayan gücün üzerinde bir enerji seviyesine sahip olan ses dalgası meydana getirmektir. Parçacıklar sert bir tabaka oluşturmadan kurmuş oldukları bağlardan (yüzey ve diğer partiküller ) ayırarak yığılım oluşumunu engellemektir. Uygulamada, bu durum, kısa bir insonasyon süresinde bir veya daha fazla ses yayıcının etkinleştirilmesi ve bu insonasyon döngüsünün belirli aralıklarla, daha sert koşullar için daha sık ve daha hafif koşullar için daha uzun aralıklar şeklinde devam etmesi yoluyla elde edilir..

Sonic Horn Olmadan Toz-Kül Katman Oluşumu

Temel Teorisi Nedir?

Toz, kül parçacıkları gevşek biçimde yüzey üzerine yerleşir.

Temel Teorisi Nedir?

Zamanla daha fazla toz, kül katmanı yerleşir ve katmanlar birbirleri ile yapışmaya başlar.

Temel Teorisi Nedir?

İşlem devam eder ve parçacıklar, yalnızca mekanik kuvvetle kaldırılabilen sert bir tabaka oluşturur.

Aynı İşlem Sonic Horn İle Kontrol Edildiğinde

Temel Teorisi Nedir?

Toz, kül parçacıkları gevşek biçimde yüzey üzerine yerleşir.

Temel Teorisi Nedir?

Zamanla daha fazla toz, kül katmanı yerleşir ve katmanlar birbirleri ile yapışmaya başlar.

Temel Teorisi Nedir?

Ses kuvveti parçacıkları bağlı bulundukları yüzeyden ve birbirleri ile olan bağlarını ayırır ve böylece partikülleri gaz akımı veya yer çekimi yolu ile taşınabilir hale getirir.

Mikronize partikül oluşumlar için Laboratuvar ortamlarında yapılan deneysel çalışmalar bizim için göstermiştir ki partiküllerin kuru ve nem oranına göre şekil grafiği vardır, ve Mikronize partiküller için tipiktir.

Temel Teorisi Nedir?

Grafik 1'de mavi çizgi malzemenin nemlilik durumuna göre (yüksek ise) yukarı doğru (düşük ise ) sağa doğru eğimine sebep olur.

Bu çalışmalardaki edinilmiş bilgi ve tecrübeler doğrultusunda, partiküllerin kalın katmanlar oluşturmadan ve bağlı bulundukları yüzey ve kendi aralarında oluşturdukları dış kuvvetler neticesindeki sintelleşmenin engellenmesi için, min. 130 dB ses şiddetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Temel Teorisi Nedir?

Partiküller için yapılmış laboratuvar test çalışmalarında 130 dB ses basıncının yıkıcı etki oluşturduğu tespit edilmiştir.

Grafik 2’ de 152dB 170 Hz Sonic bir korna için, en uzak noktada 135 dB ses basıncı altında kalan tüm mavi alan içinde, temizlik etkisi görülecek olup Sonic Korna çıkış etkisinin en yüksek olduğu (152 dB) için temizlik alanı oldukça büyüktür . Bu uygulama duyulabilir ses Audiosonic için verilmiştir.

Temel Teorisi Nedir?

Grafik 3 ‘de 10-30 hertz (Her 0.1Hz.aralıkta ayarlanabilir) frekans aralığında ayarlanabilir Infrasonic (INSONEX) cihazın temel etkisi gözlenmektedir. yüksek verimli bir ses yayıcı serisidir. Uzun dalga boyu sayesinde ses, çok büyük bir alana etki eder.

Infrasound kendisi sesli olmasa da, tüm infrasound jeneratörlerinin belirgin bir miktarda ses ve dolayısı ile gürültü oluşturduğunu da belirtmek gereklidir INSONEX ses yayıcı düşük temel frekansa sahiptir ve bu sayede yüksek frekansla çalışmanın tehlike oluşturabileceği yerlerdeki hatayı ortadan kaldırarak, çok büyük hacimli kazanlarda ve bazı özel uygulamalarda kullanıma son derece uygundur.

Sistem Kurulumu

Bu aşama 4 temel üzerinden yürütülmektedir.

  • Sistem tanımlaması
  • Proje ve sisteme ait bilgilerin toparlanması
  • Verilerin Softwear ortamda simüle edilmesi
  • Proje esaslarına uygun kurulum

Kullanılacak sistem üzerinde, sistemin kapsadığı alan, sistemin yapısal özellikleri ısı veya diğer fiziksel özellikler, İşletmenin çalışma şartlarının belirlenmesi gereklidir. Daha sonra , Infrasonic veya Audiosonic sistemin belirlenmesi için , bahsedilen bileşenler üzerinden software üzerinde tipik modellemeler oluşturulmaktadır. Bu modellemelerde daha önce kurulum yapılmış benzer özelliklerdeki sistemlerden elde edilen gerçek sonuçlar da kullanılarak , sistem içerisinde en uzak noktada 135 dB ses basıncının etkin olması sağlanır. Bu durum kurulum sonrası fiziki çalışma şartlarında partikül oluşumunun engellenmesini sağlar.

Bazı durumlarda her iki ses yayıcının (Infrasonic Audiosonic) birlikte kullanılması, daha ekonomik kurulumların oluşturulabilmesi için önerilmektedir.

Ses İle Temizlik İşleminde

İdeal temizleme sonuçları elde etmek için aşağıdaki koşullar ile uyumlu olmak önemlidir:

  • Birikim kuru ve tozlu olmalıdır; nem miktarı ne kadar az ise temizleme sonucu o kadar iyi olur.
  • Ses basınç seviyesi, temizlenmesi gereken tüm hacim boyunca yeterince yüksek olmalıdır; örneğin, doğru miktarda ses yayıcının bağlı olduğundan emin olun.
  • İnsonasyonlar arasındaki zaman aralığı, parçacıkların birbirine sıkıca yapışmamasını sağlayacak kadar kısa olmalıdır. (normal bir döngü, her 5-10 dakikada bir 10-15 saniyelik insonasyondur.)
  • Kazanlar ve siklonlar gibi dikey gaz akımına sahip kurulumlarda, yerçekimi tek başına gevşeyen kısımları taşıyacaktır; diğer durumlarda, minimum 5 m/s gaz hızı gereklidir.
  • Sonik temizleme, yığılmaların oluşumunu, temiz yüzey ile başlayarak önleme yöntemidir.